tel.:702 042 813
hledej


canisterapie

1 2 

Dělení canisterapie podle zaměření

28.6.2011 20:56

  • aktivita za pomoci psa (AAA) - pomocí přirozeného kontaktu člověka a psa se  zaměřujeme na zlepšení kvality života klienta a obecnou aktivizaci, překonáváme pohodlnost, bolest, nezájem
  • terapie za pomoci psa (AAT) - cílený kontakt, kde nasměrování a úkoly určuje fyzioterapeut, psycholog, speciální pedagog apod. a canisterapie se tak stává podpůrnou metodou celkové rehabilitace, prohříváme a uvolňujeme
  • vzdělávání za pomoci psů (AAE) - pozitivní vliv psů na žáky se specifickými potřebami, součást zážitkové výuky, osvětové akce

Canisterapie čili terapie za pomoci psů

28.6.2011 14:57

Canisterapie je léčebný kontakt psa a člověka. Pes svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu tam, kde je jí nedostatek. A že úsměv léčí, o tom není pochyb. Ale není to jen o radosti, kterou psi lidem přináší.

 

Canisterapie může mít formu individuální nebo kolektivní. Využívá se psů nejrůznějších plemen, kříženců, s průkazem původu, ale i bez něj. Spíše než rasa a původ pejska jsou důležité jeho vlastnosti, schopnosti, socializace, výchova…

 

Všechny druhy canisterapie mají zásadní význam pro klienty. Často jsou canisterapeut a jeho pes (canisterapeutický tým) pro klienta jedinou "návštěvou z venku" a suplují tak roli rodinných příslušníků.

1 2