tel.:702 042 813
hledej


psí hotel >>> před návštěvou hotelu


Psincový kašel

9.11.2022 10:11

Nově požadujeme, aby každý pes, který k nám nastupuje do hotelu, měl platné očkování proti psincovému kašli.

Záloha na ubytování

28.6.2011 22:52

Přistupujeme k tomu neradi, ale koneckonců tímto opatřením chráníme ty, kteří to s ubytováním u nás myslí vážně.

Několikrát jsme pro naplněnou kapacitu museli odmítmout další klienty. Ale někteří z těch, kteří si pobyt zarezervovali, ho potom na poslední chvíli zrušili.

Aby to tedy bylo seriózní a fér pro všechny, pro zarezervování termínu ubytování požadujeme zaplacení nevratné zálohy ve výši poloviny částky za ubytování. Částku je nutné zaplatit do 48 hodin od objednání, jinak rezervace propadá.

Co byste měli vědět

28.6.2011 22:34

Nejprve se ujistěte, že máme na Vámi zvolený termím volnou kapacitu.

Před ubytováním musí mít pes platné očkování proti vzteklině, psince, infekční hepatitidě, parvoviróze, parainfluenze, parvoviróze, psincovému kašli a ošetření proti vnějším a vnitřním parazitům. To znamená, že veškerá ošetření musí být provedena jeden až tři týdny (podle druhu) před nástupem do hotelu. U psů žijících venku požadujeme potvrzení od veterináře, že pes nemá blechy. U psa staršího deseti let přineste potvrzení, že je schopen pobytu v hotelu. Očkovací průkaz je třeba předat společně se psem.

Pokud pes užívá léky, nezapomeňte vzít dostatečné množství na celou dobu pobytu. Taktéž krmení, na které je pes zvyklý. Prosíme, nevybavujte psa jiným krmením, než obvykle konzumuje. Je to pro něho další stres a první dva dny obvykle nežere.

Doporučujeme vzít pejskovi pelíšek a náhubek, nezapomeňte obojek a vodítko.

Příjímací protokol - druhá strana

28.6.2011 22:48

Podmínky ubytování psa

Ubytovatel se zavazuje psa řádně opatrovat, zejména zajistit mu soukromí při odpočinku, pravidelné podávání potravy, neustálý přístup k vodě a venčení. Psu bude umožněn volný pohyb min. 3x denně (pokud nebude dohodnuto jinak) ve výběhu nebo na vycházkách, na kterých bude pes zajištěn dlouhým vodítkem.

Odměna ubytovatele činí ........... Kč za každý započatý den za jednoho psa. Pokud bude pes krmen dodaným krmením, při jeho nedostatku  bude pes krmen dohodnutou značkou, přičemž se cena zvýší o zakoupené krmivo, jehož zbytek bude majiteli předán při převzetí psa.

Odměna nezahrnuje náklady na veterinární ošetření, jehož potřeba by vznikla bez zavinění ubytovatele, a další případné nezbytné náklady. Náklady na veterinární ošetření a s tím spojené výdaje se zavazuje majitel uhradit při převzetí psa po předložení účtu ubytovatelem.

V případě změny zdravotního stavu psa (úraz apod.) je ubytovatel povinen zajistit veterinární ošetření a následně informovat majitele.

Majitel je oprávněn požadovat, aby mu pes byl vrácen před uplynutím sjednané doby úschovy. V takovém případě je povinen zaplatit odměnu za ubytování v celé výši.

Nevyzvedne-li majitel psa v den ukončení doby úschovy, vyzve jej ubytovatel k vyzvednutí v náhradním termínu. Po marném uplynutí náhradního termínu přechází vlastnické právo k tomuto psu bezplatně na ubytovatele, který je oprávněn psa prodat nebo předat do útulku pro psy.

V Praze dne…………………………………..

Ubytovatel……………………………………Majitel psa……………………………………….

___________________________________________________________________________

 

PROHLÁŠENÍ MAJITELE PŘI PŘEVZETÍ PSA

 

Psa jsem převzal v nezměněném zdravotním stavu.

 

Datum…………………………………………....................Podpis………………………………………….